Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)
E-mail Print

IX Oil Shale Conference 2017


We are pleased to invite you to the IX Oil Shale Conference "Oil shale industry in circular economy" to be held on 15 – 16 November 2017 in Jõhvi Concert Hall, Estonia.

The conference program has been published on the conference official webpage www.conference2017.pkk.ee

Registration forms for the conference and for the visits to enterprises are open until 13th November 2017.

E-mail Print

SEMINAR “Kuidas teha tootest edukas kaup?”

22. novembril 2017 kell 10:45 - 14:30

Põlevkivi kompetentsikeskuse ruumis P208

Seminar on mõeldud kõigile, kes soovivad edukalt turustada oma tooteid Euroopa Liidus, sh Eestis. Vastuse saab küsimusele, millistele tingimustele peab toode vastama, et sellest saaks tunnustatud kaup. Jutuks tuleb kaupade vaba liikumine ja turujärelevalve Euroopas. Seminari viib läbi Ingrid Teinemaa Tehnilise Järelevalve Ametist.

E-mail Print

Seminar "Intellektuaalomandi hindamine ja innovatsioon ettevõttes"

24. oktoobril 2017 kell 11.30-15.00

Põlevkivi Kompetentsikeskuses ruumis P208

Seminaril räägitakse intellektuaalomandi hindamise võimalustest ettevõtte majandusarvestuses, töötajate ja ettevõtete väljakutsetest intellektuaalomandi korraldamisel, vabakasutuses olevatest intellektuaalomandi tööriistadest ja innovatsiooniuuringu tulemustest Eesti ettevõtetes.


E-mail Print

Koostöös põlevkivilaboriga saab parema ja täpsema lahenduse

4. oktoobril Kuressaare ettevõtluspäeval tutvustab TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskus oma analüüsi- ja ettevõtluskonsultatsiooni teenuseid.

Ettevõtluspäeva külastaja saab lisaks keskuse põhivaldkondadele teada, mida teha, kui tahetakse toota biokütust või on probleeme kütustega. „Saaremaal soovime näidata, millised võimalused on meie laboris erinevate tahkete ja vedelate ainete analüüsimiseks. Meie referentside hulgas on ühisprojekt, mille käigus selgitasime välja Kudjape prügilaplastist õli tootmise võimalused,“ selgitab keskuse juhataja Kalle Pirk. „Lisaks põlevkivile ja prügile jõuavad laborisse analüüsimiseks turvas, puit ja ka rehvihake,“ täiendab Pirk.

E-mail Print

Põlevkivitööstuse erialadel alustab tehnikaülikoolis õpinguid ligi 250 uut üliõpilast

Tallinna tehnikaülikoolis on põlevkivitööstusega otseselt seotud kokku kuus õppekava, kus 2017/18. õppeaastal alustab oma õpinguid kokku 245 rakenduskõrghariduse- ja bakalaureuseõppe üliõpilast.

Virumaa kolledži kõige uuemale, sel aastal avatud masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise õppekavale võeti vastu ligi 70 tudengit, kellest suurem osa, eriti kaugõppe tudengitest, on huvitatud mäenduselespetsialiseerumisest. Keemiatehnoloogia rakenduskõrgharidusõppes ning tuste keemia ja tehnoloogia magistriõppes alustab õpinguid kokku 41 üliõpilast.

E-mail Print

Põlevkivitööstuse aastaraamat 2016

Kompetentsikeskuse laboris esitleti 25. augustil 2017 värsket Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatut. Keskuse juhataja Kalle Pirki kokkuvõtte järel hindasid ühisandmeid ja andsid hinnangu tulemustele Tõnu Aas Enefit Energiatootmisesest, Margus Kottise VKG Kaevandustest ja Robert Karpelin Kiviõli Keemiatööstusest.


E-mail Print

26. aprill on ülemaailmne intellektuaalomandi päev

Selle traditsiooni algatas 2000. aastal Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon (WIPO), et tõsta autoriõiguse, patendikaitse, kaubamärgi ja tööstusdisainlahenduste õiguskaitse tähtsust igapäevaelus ja tähistada seda koos kõigi loovisikute ja innovatsiooni edendajatega ülemaailmselt. Miks just 26. aprill? Seda päeva seostatakse WIPO asutamise konventsiooni jõustumisega 26. aprillil 1970.

Vaata: WIPO peadirektori Francis Gurry tervitus

E-mail Print

Labor panustas Eesti Energia Jordaania projekti


Põlevkivi Kompetentsikeskusel oli au panustada Eesti Energia juhtimisel ellu viidud Jordaania põlevkiviprojekti. Tegemist oli läbi aegade suurima ühekordne investeeringuga põlevkivitööstusesse. Projekti geoloogiliste uuringute käigus kogutud proovide tehnoloogiliste omaduste analüüsid teostati kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumis.

E-mail Print

Valmis Eesti algupärase standardi EVS 664:2017 uustöötlus

Standardi EVS 664:2017„Tahkekütused. Väävlisisaldus. Üldväävli ja tema sidemevormide määramine" on koostanud TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus ja heaks kiitnud standardimise tehniline komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“. Selles Eesti standardis kirjeldatakse üldväävli ja tema erimite (sulfaat, sulfiid, püriit ja orgaaniline väävel) määramise metoodikaid turbas, puidus, põlevkivis, kivisöes ning nende termilise töötlemise ja põletamise tahkejääkides.

Page 1 of 8

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here: Home