Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)
E-mail Print

Põlevkivitööstus on kohandumas muutlike turgude ja karmimate keskkonnanõuetega

Täna avaldatud Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat toob välja, et põlevkivi kaevandamine ja energiaks töötlemine nõuab efektiivsemaid ja keskkonnasäästlikumaid tehnoloogiaid. Muutlikest turuoludest hoolimata on põlevkivitööstus toonud riigile üle 300 miljoni euro tulusid ja kasvatanud märgatavalt vedelkütuste toodangut.

„Väljakutsed, mis täna kogu tööstusharu ees seisavad, on kõigile põlevkivisektori ettevõtetele ühised – kaevandamine muutub keerukamaks, energiahinnad on langustrendis ja keskkonnanõuded karmistuvad. Eesti põlevkivitööstuse aastaraamat on suunatud poliitikakujundajatele, teadlastele, ametnikele ja ettevõtjatele ehk kõigile, kes kujundavad põlevkivitööstuse tulevikku ja vajavad tervikvaadet, et teha faktipõhiseid ja edasiviivaid otsuseid,“ rääkis Kalle Pirk, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse juhataja.

E-mail Print

Konverents "Põlevkivi ja ettevõtlus - väljakutsed ning võimalused"


Kohtla-Järve Kultuurikeskus, 19. november 2015

Konverentsi eesmärk on tuua kokku erinevaid osapooli - teadlasi, ettevõtjaid, poliitikakujundajaid, omavalituste esindajaid jt, et arutada ühiselt põlevkivisektoris aktuaalsetel teemadel.

Põlevkivikonverents keskendub sektori ettevõtete ees seisvatele väljakutsetele aga ka võimalustele ettevõtlusega tegelemiseks põlevkivivaldkonnas.

E-mail Print

Открытая лекция "Крах в бизнесе - не стоит бояться!"


TTÜ Virumaa Kolledž, 30. oktoober 2015

Открытая лекция по тематике развития собственного делопроизводства. Ведет лекцию инвестор и ментор - Лоренс Райт.


E-mail Print

Postimees teeb reedel otseülekande Rakveres toimuvalt Eesti strateegiliste maavarade konverentsilt.


Eesti juhtivad teadlased, ettevõtjad ning poliitikakujundajad arutlevad fosforiidi, põlevkivi, Euroopa ja Eesti geoloogia ja maavarade poliitika üle ning maavarade kasutamise, majandusarengu ja keskkonnakaitse teemadel. Postimehe vahendusel saab vaadata üritusest otseülekannet algusega kell 9.

Loe edasi ...

E-mail Print

Estonian Academy of Arts is looking for alternative use for oil shale

Oil Shale is not always associated with technology and chemistry. For example, this year the Estonian Academy of Arts jewellery and blacksmithing in the third year students can participate in the course of oil shale.

E-mail Print

Põlevkivilabor alustab jälle!



TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus kutsub kõiki teadushuvilisi 9-12 klassi noori teadusringi "Saladuslik põlevkivi", mis kestab septembrist detsembrini. Kokku on ühiseid kohtumisi 8, nendest 6 labori tundi ja 2 ekskursiooni.

E-mail Print

Euroopa Komisjoni Rohelise Partei saadikud


Põlevkivi Kompetentsikeskust külastas Euroopa Komisjoni Rohelise Partei saadikud, sh fraktsiooni juht Rebecca Harms ning ajakirjanikud. Ida-Virumaa visiidi eesmärgiks oli piiriäärse piirkonna tööstuse oludega tutvumine. Kompetentsikeskuse spetsialistid selgitasid kohtumisel põlevkivi sektori vajalikust riigi energiasõltumatusele ja rõhutasid põlevkivitööstuse tähtsust regioonile sotsiaalmajanduslikust aspektist.

E-mail Print

Põhjarannikus ilmunud teadus- ja uuringujuhi Margus Pensa artikkel: Häda keskkonnamõjude pärast


Põlevkivitööstuse keskkonnamõjud on jätkuvalt päevakorras, võime tõdeda hiljuti üllitatud riigikontrolli aruande põhjal.

Idavirulastena peaksime selle üle ainult head meelt tundma, sest arutelu keskkonnaküsimuste üle aitab hoida meie maakonda elamisväärsena. Paraku jääb riigikontrolli aruandes silma mõningane ebatäpsus terminite kasutuses. Nii näiteks käsitletakse aruandes keskkonnamõju keskkonnaseisundi muutusena.

E-mail Print

Põlevkivi Kompetentsikeskuse laborile väljastati sertifikaat hinnanguga „SUUREPÄRANE“


alt

2015. a Institute for Interlaboratory Studies (The Netherlands) poolt korraldatud rahvusvahelise pädevuskatsetest võttis osa 100 osalejat üle maailma. TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskuse (PKK) labor viis läbi 15 erinevat katset 22 erineva näitaja kohta. Neist kuus tehti uute seadmetega.

PKK labor sai sertifikaadi hinnanguga „SUUREPÄRANE“ (EXCELLENT). Selline tulemus on PKK Kütuste keemia teadus- ja katselaboratooriumile suur tunnustus ning väljendab labori kõrget kompetentsust ning usaldusväärsust.

Page 4 of 8

You are here: Home