Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)
E-mail Print

Ajaloolise põlevkivikaevanduse korrastustalgud Kukrusel!


TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus koostöös TTÜ Mäeinstuudi ja Kukruse Polaarmõisaga korraldavad 21.mai kell 15.00 talgud Kukrusel tähistamaks Eesti esimese teadaoleva sihipärase põlevkivi kaevandamise kohta.

E-mail Print

Arutelu kaeveõõnte varingu teemal


Põlevkivi Kompetentsikeskuses toimus täna arutelu vanade kaeveõõnte varingu teemal. Probleem on päevakorras eelkõige Kohtla ja Jõhvi vallas ning Kohtla-Järve linnas, kus kaevanduskäigud ei asu eriti sügaval ning kus aastakümneid tagasi suletud surfid hakkavad taas avanema. Arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi Maapõue osakonna, Keskkonnaameti, KOVide, KIKi ja TTÜ Mäeinsitituudi esindajad.

E-mail Print

EL uus raamprogramm Horisont 2020 ja intellektuaalse omandi õigused (IPR)


alt

Uus raamprogramm H2020 on erilise tähelepanu alla võtnud intellektuaalse omandi õiguste kaitse ja leiutusalase tegevuse teadustöö käigus, mis viib projekti edule ja annab võimaluse tulemuste õiguspäraseks rakenduseks. Intellektuaalse vara kaitse seisukohalt on oluline arvestada kõiki IO õiguskaitse võimalusi, mis hõlmavad tehniliste lahenduste ja leiutiste kaitset patendi või kasuliku mudeliga, autoriõigusi, tööstusdisainlahenduste ja kaubamärkide registreerimist, ärisaladuste kaitset ja konfidentsiaalsuse lepingute sõlmimist.

E-mail Print

Eesti ettevõtted peavad Rootsi laienemisel varuma kannatust


Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ekspordinõunik Rootsis Christa Tormi sõnul peavad Rootsi laieneda tahtvad Eesti ettevõtted varuma kannatust, sest rootslased teevad äri ettevaatlikult. "Rootslane teeb äri ettevaatlikul, läbimõeldult ja läbiarutatult. Kui juba alustada kontakteerumisega, tuleb kindlasti vastutav kontaktisik välja uurida ja siis temaga otse suhelda," ütles Torm BNS-ile. "Eesti eksportöör, kes soovib Rootsi turule minna, peab kindlasti eeltöö ära tegema ja uurima, kuidas on võimalik oma toote või teenusega turule siseneda. Tuleb endale selgeks teha, et miks peaks võimalik klient Rootsis valima just neid."

E-mail Print

Kompetentsikeskused


Eesti Päevalehes ilmus sel nädalal lisalehena artikkel Eesti kuuest kompetentsikeskusest. Selle artikliga on võimalik tutvuda ka elektroonselt.

Eesti Päevaleht 02/2015 - "Kompetentsikeskused"

Head lugemist!

E-mail Print

Seminar "Edukalt Soome ja Rootsi turule"


TTÜ Virumaa Kolledž, 10. veebruar 2015

Koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, EASi ja suursaatkondadega toimus 10.02 seminar, mille eesmärk oli anda osalejatele võimalus valmistada oma ettevõte ette Soome ja/või Rootsi turgudele edukaks sisenemiseks. Seminaril anti ülevaade Soome ja Rootsi turgudest, majanduslikult olukorrast ning jagati näpunäited, kuidas neis riikides edukalt tegutseda.

E-mail Print

Alustab põlevkivilabor


E-mail Print

Seminar "Edukalt Soome ja Rootsi turule" 10.veebruaril

TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus kutsub osalema seminaril „Edukalt Soome ja Rootsi turule“, mis toimub 10.veebruaril TTÜ Virumaa Kolledžis (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve).

Koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, EASi ja suursaatkondadega toimub seminar, mille eesmärk on anda osalejatele võimalus valmistada oma ettevõte ette Soome ja/või Rootsi turgudele edukaks sisenemiseks.

E-mail Print

Tööstusomandi alased uudised

Eesti Patendiameti toimingute eest tasutavate riigilõivude määrad on muutunud alates 1. jaanuarist 2015

Patendiameti toimingute eest tasutavad riigilõivud on muutunud seoses muudatustega riigilõivuseaduses, seadus on avaldatud Riigi Teatajas (Vastu võetud 10.12.2014).

Muutunud on riigilõivu määrad ka Patendiametis tehtavate toimingute eest. Kehtivate riigilõivude määradega saate tutvuda siin.

Tulenevalt riigilõivu seaduse jõustumisest 1. jaanuaril 2005 on oluline enne riigilõivu tasumist tutvuda uute riigilõivumääradega dokumentide vormistamisel, kaitsedokumentide jõushoidmisel ning kõikide muude toimingute korral Patendiametis. Lähem info riigilõivude kohta Patendiameti kodulehel.

Page 5 of 8

You are here: Home