Koostöös põlevkivilaboriga saab parema ja täpsema lahenduse

Print

4. oktoobril Kuressaare ettevõtluspäeval tutvustab TTÜ Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskus oma analüüsi- ja ettevõtluskonsultatsiooni teenuseid.

Ettevõtluspäeva külastaja saab lisaks keskuse põhivaldkondadele teada, mida teha, kui tahetakse toota biokütust või on probleeme kütustega. „Saaremaal soovime näidata, millised võimalused on meie laboris erinevate tahkete ja vedelate ainete analüüsimiseks. Meie referentside hulgas on ühisprojekt, mille käigus selgitasime välja Kudjape prügilaplastist õli tootmise võimalused,“ selgitab keskuse juhataja Kalle Pirk. „Lisaks põlevkivile ja prügile jõuavad laborisse analüüsimiseks turvas, puit ja ka rehvihake,“ täiendab Pirk.

Põlevkivi kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu teab Saaremaa ettevõtluspäeval öelda, mis on ühist Saaremaa öllel ja kompetentsikeskusest abi saamise vöimalustel. Riisalu arutleb, kuidas tellija ja laborid võiksid omavahel parimale kokkuleppele jõuda ning kuidas saada minimaalsete kuludega kätte maksimaalne hulk infot lähtudes konkreetsest olukorrast.

„Laborite abiandmise võimalused on suuremad kui vaid pelgalt analüüsimine, sest lisaks saame läheneda tulemustele teaduslikust küljest ja kommenteerida tulemusi,“ ütleb Riisalu. „Kõige aluseks on rääkimine, et aru saada, mis ettevõtjal mureks on. Ettevõtja üks tellimus võib koostöös saada parema ja täpsema lahenduse,“ lisab Riisalu. Samas rõhutab Riisalu asjaolu, et laborist tulemuste saamine nõuab aega. „Isegi kaasaegse aparatuuri kasutamine vajab vähegi suurema proovipartii puhul aega enam kui üks või kaks päeva,“ ütleb Riisalu.

Kompetentsikeskustest on Saaremaa üritusel esindatud lisaks Põlevkivi kompetentsikeskusele Väikelaevaehituse, Tervise- ja loodustoodete Kompetentsikeskus PlantValor, Terviseedenduse ja Rehabilitatsiooni ning Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus TSENTER.

Ettevõtluspäev toimub üle Eesti igas maakonnas arenduskeskuste poolt 2.-8. oktoobrini 2017 korraldatava ettevõtlusnädala raames.