Labor panustas Eesti Energia Jordaania projekti

Print


Põlevkivi Kompetentsikeskusel oli au panustada Eesti Energia juhtimisel ellu viidud Jordaania põlevkiviprojekti. Tegemist oli läbi aegade suurima ühekordne investeeringuga põlevkivitööstusesse. Projekti geoloogiliste uuringute käigus kogutud proovide tehnoloogiliste omaduste analüüsid teostati kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratooriumis.

Projekti käigus viis Eesti Energia läbi põlevkivi geoloogilised ja põhjavee uuringud, valmistas ette seadusandluse põlevkivi kasutamiseks Jordaanias, viis läbi keskkonnamõjude hindamise ja sai vajalikud load. Tehti põletuskatseid Jordaania põlevkiviga, valmistati ette karjääri ja elektrijaama rajamist. Samuti viidi läbi suuremahulised rahvusvahelised hanked, sõlmiti lepingud nii elektrijaama ehitamiseks, kaevandustööde läbiviimiseks, infrastruktuuri väljaehitamiseks, põhjavee puurkaevude puurimiseks kui ehitusjärelevalve teostamiseks. Jordaania valitsusega sõlmitud 30-aastase fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi leping, saavutati vajalikud maaõigused projekti elluviimiseks ning sõlmiti finantseerimislepingud nii pankade kui omakapitaliinvestoritega 2,1 miljardi dollari suuruse projekti elluviimiseks. Projekti info SIIN.

Soovime Eesti Energiale edu tema põlevkivitööstuse ettevõtmistes!