Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)

Kompetentsikeskused

Saada link Prindi

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse eesmärk on teadmistemahukama ettevõtluse arendamine kohaliku loodusressursi ning elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime uurimise ning arendamise ja säilitamise valdkonnas. Kompetentsikeskuse väljaarendamisse on kaasatud tervisedenduse ja taastusravi rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialistid.

Rohkem informatsiooniVäikelaevaehituse Kompetentsikeskus on teadus- ja arendusüksus, mille eesmärk on valdkonna insenertehnilise oskusteabe koondamine ja arendamine ning siirdamine ettevõtetesse. Keskus pakub väikelaevaehituse ja merendussektorile projekteerimis- ja mudelkatseteenuseid, tegeleb väikelaevaehituses kasutatavate materjalide testimise ja arendamisega ning osutab elektroonsete süsteemide disaini ja test-tootmise teenuseid.

Rohkem informatsiooni


Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse peaeesmärk on arendada Eesti Maaülikooli ning tema kohalike ja välispartnerite toel välja rahvusvahelisel tasemel tugistruktuur, mis võimaldab tõsta Eesti tervise- ja loodustoodete sektori ettevõtete innovatsioonivõimekust ning valdkondliku teadus-arendustegevuse rakenduslikku kvaliteeti.

Rohkem informatsiooniPuidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus on avalikku sektorit, puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid, haridus- ning teadus- ja arendusasutusi, teiste sektorite ettevõtteid ühendav võrgustik, mis omab parimaid teadmisi ja oskusi materjalides, tehnoloogiates, tootmise juhtimise ja tootearenduse valdkonnas.

Rohkem informatsiooniiconKompetentsikeskused 2015 (EST)

iconKompetentsikeskused 2015 (ENG)

Sa asud siin: Koostöö Kompetentsikeskused