Eesti keeles (EST)По-русски (RUS)In English (ENG)

Labori hakkepuidu ja jäätmekütuste analüüsid said kõrgeima hinnangu

Saada link Prindi


Tunnustatud Saksa labor DCC Delta Coal Control GmbH omistas Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori hakkepuidu ja tahkete jäätmekütuste analüüsidele kõrgeima hinde. Põlevkivi kompetentsikeskus osales 2017. aastal hakkepuidu (Wood Chips) ja tahkete jäätmekütuste (Solid recovered fuels) analüüside rahvusvahelistes võrdluskatsetes.

"Laborite vahelised kõrgeimad hinnangud annavad laborile kindlustunde ja näitab meie klientidele, et suudame teha analüüse rahvusvaheliselt aktsepteeritaval tasemel. Oleme valmis läbi viima paljude orgaanilist ainet sisaldavate materjalide uuringuid ja aitama kaasa saadud produktide omaduste määramisel. Vajadus selliste analüüside järele pidevalt suureneb,“ selgitas labori juhataja Olga Pihl. Pihl lisas, et labor soovib taotleda saadud hinnangute alusel praeguse akrediteerimisala laiendamist.

"Erinevate materjalide koostöötlemine on perspektiivne valdkond. See võimaldab jäätmeid veel enam taaskasutusele võtta. Tööstuse jaoks on juba täna tehtud analüüse rehvihakke, plastikjäätmete, puiduhakke ja turbaga eraldi ning koos põlevkiviga töötlemiseks,“ täpsustas kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk.

Põlevkivi kompetentsikeskuse kütuste tehnoloogia teadus- ja katselaboratoorium on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt hinnatud ja vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 nõuetele vedel- ja tahkekütuste analüüside valdkonnas akrediteeringuga 2021. aasta lõpuni.


Annely Oone, kommunikatsioonispetsialist, 5210802

Sa asud siin: Meist Uudised Labori hakkepuidu ja jäätmekütuste analüüsid said kõrgeima hinnangu